Endeco Interim

Endeco Interim tarjoaa ylimmän johdon vuokrajohtajareursseja

Autamme asiakkaitamme erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kehitykseen liittyvissä tehtävissä, yleisjohdossa, väliaikaisissa resurssitarpeissa, muutostilanteissa ja erikoisprojekteissa.


Yrityksellä saattaa olla tarve saada ylimääräistä, pätevää ja kokenutta tukea erilaisissa muutostilanteissa. Vuokrajohtajan käyttäminen osana yhtiön uudelleenorganisointia ja sen strategian valmistelua tarjoaa yritykselle mahdollisuuden nopeuttaa toimintakykyä ja muutosprosessia sekä parantaa joustavuutta sekä asiakasfokusta.

Endeco Interim tarjoaa ylimmän johdon resursseja suorittamaan ennalta sovittavia lyhytkestoisia johtotehtäviä, jotka kestävät tyypillisesti 2-24 kuukautta. Vuokrajohtajaa voidaan käyttää hallinnoimaan yrityksen toiminnassa tapahtuvaa erityisosaamista ja kokemusta vaativaa kasvu- tai muutosprosessia. Vuokrajohtaja on oikein suunniteltuna kustannustehokas tapa johtaa lyhytkestoisia strategista hanketta tai täyttää yllättävästi vapautunut positio organisaatiossa.

Tyypillisiä liiketoiminnan alueita, joihin Endeco Interim on erikoistunut, ovat:

- strategiatyö ja sen toimeenpano
- kansainvälistä kasvua hakevien yritysten johtaminen
- turnaround -tarpeet tai muutosjohtaminen erikoistilanteissa
- yritysjärjestelyjen ja M&A -toimintojen johtaminen
- erilaisten kaupallisten sopimusneuvotteluiden johtaminen
- kansainvälisten markkinointi-, myynti- ja projektitoimintojen johtaminen
- riitatilanteiden sovittelun johtaminen