Endeco Interim

Endeco Interim tarjoaa ylimmän ja johtoryhmätason vuokrajohtajareursseja

Autamme asiakkaitamme erilaisissa kansaivälisen liiketoiminnan kehitykseen liittyvissä tehtävissä, yleisjohdossa, väliaikaisissa resurssitarpeissa, muutostilanteissa ja erikoisprojekteissa.  


Yrityksellä saattaa olla tarve saada ylimääräistä, pätevää ja kokenutta tukea erilaisissa muutostilanteissa. Vuokrajohtajan käyttäminen osana yhtiön uudelleenorganiointia ja sen strategian valmistelua tarjoaa yritykselle mahdollisuuden nopeuttaa toimintakykyä ja muutosprosessia sekä parantaa joustavuutta sekä asiakasfokusta.

Endeco Interim tarjoaa ylimmän ja johtoryhmätason resursseja suorittamaan ennalta sovittavia lyhytkestoisia johtotehtäviä, jotka kestävät tyypillisesti 2-24 kuukautta. Vuokrajohtajaa voidaan käyttää hallinnoimaan yrityksen toiminnassa tapahtuvaa erityisosaamista ja kokemusta vaativaa kasvu- tai muutosprosessia. Vuokrajohtaja on oikein suunniteltuna kustannustehokas tapa johtaa lyhytkestoisia strategista hankketta tai täyttää yllättävästi vapautunut positio organisaatiossa.

Tyypillisiä liiketoiminna alueita, joihin Endeco Interim on erikoistunut, ovat:

- kansaivalistä kasvua hakevien yritysten johtaminen
- muutosjohtaminen erikoistilanteissa
- yritysjärjestelyiden ja M&A -toimintojen johtaminen
- kansainvälisen tytäryhtiöverkoston perustaminen ja johtaminen
- kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentaminen ja johtaminen
- yritys- ja markkinointiviestinnän johtaminen
- erilaisten kaupallisten sopimusnevutteluiden johtaminen
- kansainvälisten markkinointi-, myynti- ja projektitoimintojen johtaminen
- riitatilanteiden sovittelun johtaminen