Endeco Group Oy:n yhteistyöyritys MariMatic Oy:lle jättitilaus MetroTaifun -järjestelmästä

09.11.2011

MariMatic Oy toimittaa Saudi-Arabiaan maailman suurimman automaattisen kiinteän jätteen putkikeräysjärjestelmän

Suomalaisen CleanTech yhtiön MariMatic Oy:n kehittämä ja valmistama automaattinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä huolehtii miljoonien pyhiinvaeltajien jätehuollosta

Mekan kaupungissa, maailman suurimmassa moskeijassa Al-Masjid al-Ḥarāmissa, on aloitettu moskeijan laajennustyöt, jotka kasvattavat moskeijan aluetta 400 000 neliömetrillä. Saudi-Arabia on viime vuosina parantanut pyhiinvaeltajien turvallisuutta ja mukavuutta miljardeilla euroilla. Nyt käynnissä olevan laajennuksen arvellaan maksavan yli seitsemän miljardia euroa.

Vuoden 2012 aikana moskeijaan asennettava MariMatic Oy:n automaattinen putkikeräysjärjestelmä kykenee käsittelemään 600 tonnin päivittäisen jätemäärän. Jäte kerätään ja siirretään yli 20 km:n pituisella putkiverkostolla jäteasemalle, jossa jäte puristetaan kontteihin ja kuljetetaan edelleen kaatopaikalle. Täysin automaattisen keräysjärjestelmän ensimmäisen vaiheen laitetoimitukset aloitetaan jo keväällä 2012 ja laitteisto luovutetaan asiakkaalle keväällä 2013.

Järjestelmää on tarkoitus laajentaa ensimmäisen laitetoimituksen jälkeen vaiheittain koko moskeijan alueelle laajennusprojektin rakennustöiden edetessä. Laitetoimituksen arvo MariMatic Oy:lle tulee projektin valmistuessa olemaan useita kymmeniä miljoonia. Projektilla on vantaalaisyritykselle selkeät henkilöstöä lisäävät vaikutukset, ja se tulee luomaan runsaasti uusia työpaikkoja.MariMatic Oy:n tilauskanta on kaupan myötä kasvanut 50 miljoonaan euroon, ja sen odotetaan kasvavan ensi vuoden aikana kaksinkertaiseksi.

MariMatic Oy on viime vuosina panostanut tutkimus- ja tuotekehitykseen useita miljoonia euroja. Nyt kehitetyllä suomalaisella MetroTaifun-järjestelmällä on noin 50 suomalaista patenttia tai patenttihakemusta, maailmanlaajuisesti niitä on kymmenkertainen määrä. Tuotekehityksen ansiosta MariMatic Oy on noussut alan teknologian johtavaksi yritykseksi ja se arvioi olevansa markkinajohtaja maailmassa 3-5 vuoden kuluessa.

Muista markkinoilla olevista järjestelmistä poiketen MetroTaifun-järjestelmä vähentää aidosti jätteenkeräykseen kuluvaa energiaa ja sitä kautta päästöjä. Nykyisin markkinoilla oleva putkikeräysjärjestelmäteknologia on yli 40 vuotta vanhaa ja kehitetty siihen aikaan, kun energian kulutus ja päästöt eivät olleet ensisijaisen tärkeitä.

Perinteiseen jätteen putkikeräysjärjestelmään verrattuna MetroTaifun käyttää vain 1/3 energiasta ja tavanomaiseen jäteautoihin ja astioihin perustuvaan järjestelmään verrattuna MetroTaifunin energiankulutus jopa puolittuu. Energiaa säästämällä mm. CO2- ja NOX-päästöt vastaavasti pienenevät ja lisäksi järjestelmässä on useita uusia ominaisuuksia, joilla haju-, melu- ja pienhiukkaspäästöt on pystytty minimoimaan.

Merkittävä oivallus on ollut järjestelmässä käytettävän putkihalkaisijan pienentäminen 500 mm:stä 200 mm:iin sekä putkiston runkoverkon rakentaminen kehäksi. Putkikoon pienentäminen on ollut mahdollista MetroTaifunin formaattori-laitteeen ansiosta. Formaattori muotoilee jätepussit pieneen putkeen sopiviksi (kuva: pyöreä/ovaali). Pienempi putkikoko mahdollistaa myös järjestelmän jälkiasentamisen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Pienemmät putket ja laitteet mahdollistavat nopean ja edullisen asennuksen, arvioiden mukaan investointi on jopa 25 % kilpailijoiden hintaa edullisempi. Kehäputkisto taas vähentää ulospuhallettavan ilman määrää ja säästää näin ympäristöä haju- ja hiukkashaitoilta. Lisäksi putkistosta voidaan automaattisesti poistaa tukokset ja epäpuhtaudet.

Lisätiedot:

MariMatic Oy, CEO & hallituksen puheenjohtaja Göran Sundholm (020) 7508 510,

goran.sundholm@maricap.fi

MariMatic Oy on MariCap-konserniin kuuluva yhtiö

www.marimatic.com, www.metrotaifun.com, www.maricap.com

01.04.2020Endeco Group Nordic Capitalin teollisena neuvonantajana
31.12.2016Endeco Group Oy ja ISS Security Oy yhteistyöhön
01.08.2016Endeco Group Oy ja Wise Group Oy yhteistyöhön
08.09.2014Endeco Group Oy ja Merivaara Oy yhteistyöhön
21.01.2014Endeco Group Oy.n ja Trafotek Oy:n yhteistyö jatkuu
27.08.2013Endeco Group CVC Capitalin teollisena neuvonantajana
06.08.2012Endeco Group Oy ja Trafotek yhteistyöhön
30.05.2012Endeco Group Interan teollisena neuvonantajana
09.11.2011Endeco Group Oy:n yhteistyöyritys MariMatic Oy:lle jättitilaus MetroTaifun -järjestelmästä
04.05.2011Endeco Group McKinseyn teollisena neuvonantajana

Siirry arkistoon »